Elektro revize je prevencí před těžkými úrazy i požárem

Věnujte více času prevenci – když onemocníte a jdete k lékaři, nebo vás dokonce čeká pobyt v nemocnici, možná si uvědomíte, že by bylo bývalo lepší přece jen věnovat více času prevenci, zdravěji se stravovat, více cvičit, relaxovat a lépe spát. Prevence je jeden z nejdůležitějších a nejmoudřejších výrazů v našem slovníku a kdo jej vyslovuje a hlavně využívá častěji, je ve výhodě.

nářadí elektrikáře

Preventivní opatření bychom měli v dnešním složitém světě podnikat častěji a v různých situacích a odvětvích. Vyplatí se to hlavně motoristům u servisních prohlídek a výměn náhradních dílů, zahrádkářům a chovatelům zvířat, kteří dbají na kvalitní hnojiva, substráty, krmiva a léčiva a samozřejmě se to týká i samotné domácnosti, kde je nutné revidovat plynové spotřebiče a elektrické rozvody.

měřicí přístroj a nářadí

Elektro revize https://revize-elektro-revtech.cz/ je nutný úkon nejen pro pojišťovnu, ale přispívá především k vaší bezpečnosti z hlediska někdy i smrtelného úrazu a požáru. Co může odborník odhalit a v čem vám může být prospěšný?

Přetížené okruhy – některé zásuvkové okruhy mohou být přetížené a dlouhodobě zatěžované tak, že mže dojít k přepálení kabelů ve zdi, což je problém hlavně u starých hliníkových rozvodů. I to může být důvodem ke zkratu a následnému požáru v blízkosti zásuvky, kde se nachází hořlavé materiály.

Povolené šrouby v zásuvkách a rozvodných krabicích – opět záležitost starých hliníkových rozvodů. Mezi povoleným šroubem a vodičem může vzniknout elektrický oblouk a způsobit opět neočekávaný požár.

Nevhodně řešené prodlužovací šňůry – i u moderních zástaveb s nově vybudovanou elektroinstalací může dojít k požáru, a to docela podceňovanému. Prokazují to případy, které se skutečně staly i u nás v Česku. Šlo o skřípnuté, a třeba i docela nové a bezpečné, prodlužovací šňůry, v nichž se zkratovaly izolované měděné kabely v nevhodnou dobu a na nevhodném místě, např. na koberci, u záclony či závěsu, za dřevěným nábytkem atd.

You Might Also Like