Folia – Variations, ensemble Musica Narrans

Trio hudebních nástrojů ovládaných zručnými hráči, kteří dokáží předvést takový bravurní výkon, který Vám chci představit, je potěšení nejen poslouchat, ale i prožít pohybem. Hudba, na kterou lze tančit alespoň gesty rukou je vždy zážitek nejen pro ducha, ale i pro tělo. Osvěžení, kterého se tak dostává z poslechu takovéto nahrávky, je pak umocněno i radostí ze ztělesnění živosti a dynamičnosti předváděných mistrných výkonů.
nástěnné malby
V klipu vystupují tři hudební aktéři, kteří zprostředkovávají zážitek z půvabu barokní hudby. Můžeme si tak poslechnou cembalo v podání Nadji Lesaulnier, které s citem tohoto drnkavě znějícího klávesového nástroje harmonizuje dva smyčcové nástroje starých dob. Jsou to jednak barokní housle, v podání Liny Tur Bonet, a viola da gamba, na kterou hraje Jakob David Rattinger.
taneční sál hradu
Hudební vystupování těchto instrumentů lze chápat jednak v celku, jako celistvý okouzlující hudební projev, který nás svou náladou provádí od jarních tónů probouzející se přírody až po válečný ryk hudebních nástrojů, které hráči ovládají v soudržnosti nejen rytmické, ale i dynamické. A na druhou stranu můžeme poslouchat sóla, která ukazují, jak lze zcela profesionálně ovládat skladby z minulých dob a přitom být svým projevem stále aktuální pro současného posluchače, který může díky jmenovaným muzikantům zažít rozkoš z propracovaného a vypilovaného výkonu.
catherine palace
Umělci prožívají každý tón hudby, aby tak dali možnost pozornému posluchači vychutnat muziku, která je vyzrálá po generace šlechtění a zušlechťování. Ve skladbě se střídají části milých tónů hudby s bouřlivými zvuky, a vytvářejí tak rozmanité potěšení nejen pro sluch, ale i pro oko, které může sledovat snahu hráčů a jejich prožitky. Každý z nástrojů dostává prostor ke svému osobitému vyjádření a každý z muzikantů svůj nástroj rozehrává tak, aby posluchač po skončení skladby odcházel naplněn esteticky půvabným dojmem, oživeným o rytmicky působivé části.

You Might Also Like