Co je nového ve světě hypoték

Jak to bylo před rokem
Před rokem bylo občany České republiky uzavřeno 114 500 hypotečních úvěrů v částce 225,8 miliardy korun českých. Za tím stojí především účinnost nového zákona o spotřebitelských úvěrech a to, že Česká národní banka oznámila omezení LTV (ukazatel pro výši poskytovaného úvěru v souvislosti s cenou nemovitosti) u hypoték, z dosavadních 100% pokles na 95%, tedy zbývajících 5% si musí žadatel zajistit sám, snižování pokračovalo dále, a to na 90%. Tomuto kroku České národní banky se bez problémů přizpůsobily ostatní peněžní ústavy . Některé z bank dokonce snížily LTV na 85%.
prodej domu
Negativní dopad pro žadatele
Pro občany je toto omezení negativní, neboť hypoteční úvěry se tak stanou hůře dostupnými a žadatelé budou muset hledat cestu, jak získat peníze na rozdíl mezi poskytnutým úvěrem a hodnotou nemovitosti (jednou z možností je zástavní právo na další nemovitost).
Dalším negativem je i růst úrokových sazeb o 0,5 procentního bodu. Banky to odůvodňují vzrůstajícími náklady souvisejícími s novým zákonem (týká se spotřebitelského úvěru), a růst sazeb v mezinárodním měřítku. Při dlouhodobém splácení (hypotéka poskytnutá se splatností do 30 let) je rozdíl až 80 000,- Kč. Banky s těmito změnami kalkulují tak, že občasné se vrátí k uzavírání stavebních spoření a čerpání úvěrů z tohoto spoření.
nákup domu
Co nás čeká v roce 2018
Předpokládá se, že objem poskytnutých hypotečních úvěrů by měl oproti loňskému roku nepatrně klesnout, hranice 200 miliard s největší pravděpodobností překročena nebude. Hypoteční sazba by se měla pohybovat kolem 2,2% (v roce 2016 to bylo 1,77%), v následujících letech by se mohla vyšplhat až na 2,8%, neměla by však překlenout hranici 3%. Bohužel v České republice oproti zahraničí ceny nemovitostí rychle vzrostly, a to o 11,4 pcb, letos se očekává, že ceny dále růst nebudou.

You Might Also Like