Opravy historických textilií svěřte odborníkům

Jestliže jste měli to štěstí a například v antikvě narazili na umělecky cennou textilii, pak možná následné podrobnější zkoumání tak trochu vzalo vaše prvotní obrovské nadšení.
· Váš objev, kterým může být například starý gobelín nebo tapisérie, je na některém místě poškozen.
– Nic se neděje.
– Kvalitní restaurátorská dílna dovede pravé zázraky.
– A rozhodně kus na své ceně neztrácí.
zámecký pokoj.jpg
Musí se ale jednat pouze o práci skutečně odbornou.Jinak by mohlo dojít spíše ke znehodnocení. V restaurátorských dílnách se zabývají nejen opravami starých textilií, ale také jejich konzervováním, které zabraňuje dalšímu nežádoucímu chátrání. Není problém uvést do perfektního stavu i drobnější historické textilie, jakými jsou například gobelínové potahy nebo velice cenné a krásné cechovní prapory.
závěsy na oknech.jpg

Výsledek bude naprosto dokonalý

Před započetím restaurování koberců i dalších historických skvostů je zapotřebí kus pochopitelně nejprve vyčistit. A vůbec nezáleží na tom, jakým způsobem ke znečištění došlo. Odborníci si umějí poradit s mechanickými nečistotami, velmi odolným nikotinem i mastným prachem. K vyčištění dochází vždy. I v případě, že by posléze z restaurování z jakéhokoliv důvodu sešlo.
– Po vyčištění se hodnotí stupeň poškození daného historického kusu.
– V návaznosti na to se navrhne způsob opravy a její rozpočet.
Jelikož odborníkům z řad restaurátorů jde především o co nejdokonalejší výsledek jejich práce, navrhují vždy jako první řešení způsob, který je nejšetrnější a také nejúčinnější. Samozřejmě mají ale na mysli zájem investora, který rozhodne o konečném řešení. Vždy tedy dochází k dohodě ještě před započetím práce. Kromě drobných oprav jsou ateliéry schopny poradit si i s rozsáhlejším poškozením. Není ani problém chybějící části jednoduše dotkat tak, že ve výsledku není vůbec žádný zásah patrný.

You Might Also Like