Víme, jak na to! Aby broskve bohatě rodily, je důležitý řez


Broskve si díky dostupnému odrůdovou sortimentu můžete v čerstvém stavu vychutnávat téměř dva měsíce. Poradíme vám, jak je tvarovat, aby bohatě rodily.
Broskve jsou teplomilný a světlomilný ovocný druh. Proto je tomu potřeba přizpůsobit nejen pěstební tvar, ale hlavně výběr lokality. Obecně jsou u nás broskve vhodné pro jižní polohy, méně pro střední. Do vyšších se nedoporučují vůbec, ačkoliv i zde lze kombinací vhodné odrůdy ('Dneprovskij', 'Shevčenko', 'Sočnaja', 'Inka'), lokalitou (intravilán, jižní strana, poloha blízko domu) a správné agrotechniky docílit zajímavé úrody.
broskve na větvi

Podnož je rozhodující

Základní rozdělení podnoží vychází z jejich vhodností na základě půdní reakce stanoviště. Pravda však je i to, že dnes už toto rozdělení úplně do detailu neplatí, neboť základní podnože nahrazují jiné, se svými pozitivy i negativy. Oblíbené jsou například švestkové podnože, méně náročné na pH a většinou vhodnější i do horších půd. Používají se i slabší rostoucí podnože, které snižují sílu růstu stromu, a tak umožňují pěstování broskví i v intenzivních tvarech.
zralé broskve

Specifika řezu

Hlavním důvodem je, že broskvové stromy rostou velmi bujně. Během roku tak vytvoří nejen primární, ale i sekundární, a dokonce terciární letorosty. Koruna se rychle zahušťuje, což neprospívá vyzrávání výhonků ani plodů, přičemž choroby a škůdci se tam mohou poměrně úspěšně šířit. U broskvích je proto nezbytné, pravidelně provádět letní řez hned po sklizni plodů.
Tak, jak výhonky rychle rostou, tak i rychle stárnou. V praxi se proto plodná větev po sklizni stává neperspektivní a je třeba jí odstranit. Každoročně se tak obnovuje rodivé dřevo odstraňováním vyroděného, a ponecháním mladého perspektivního. Voda se živinami bude až do konce sezóny proudit výhradně do těchto plodných větví a vy si tak zajistíte bohatou úrodu.